Statusrapport om elsertifikatordningen publiseres onsdag 28. mai - NVE

Onsdag 28. mai kl. 12.00 vil NVE og Energimyndigheten legge ut en rapport som blant annet oppsummerer status på godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir statusrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater. 

Statusrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider onsdag 28. mai kl. 12.00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.