Status på omstridte elsertifikater - NVE

Per 24 mai er 2 381 312 elsertifikater annullert for 2012 i NECS. Det betyr at ytterligere 1047 elsertifikater har blitt annullert siden 2. april.

Det er fortsatt seks elsertifikatpliktige som ikke har kommet til enighet med registeransvarlig om korrekt beregningsrelevant volum. Disse har til sammen et omstridt antall elsertifikater på 4 028, som foreløpig ikke er annullert.  Manglende dokumentasjon fra de elsertifikatpliktige er hovedårsaken til at disse sakene fremdeles ikke er ferdigbehandlet.

Ved uenighet mellom registeransvarlig og den elsertifikatpliktige om beregningsrelevant mengde elektrisk energi, kan den elsertifikatpliktige innen 15. mai kreve at NVE fatter vedtak som avgjør om elektrisk energi anses beregningsrelevant. NVE har mottatt en slik henvendelse med et omstridt volum på til sammen 48 elsertifikater.

2 381 772 Elsertifikater deklarert for annullering 2. april for 2012
-         680 Antall elsertifikater feildeklarert for annullering for 2012
-         827 Seks elsertifikatpliktige kan bli ilagt avgift for manglende annullering, og antallet utgjør 827 elsertifikater
+      1047 Antall elsertifikater etterannullert
= 2 381 312          Status annullering per 24. april for 2012

 

Kontakt:

Anton Eliston, rådgiver, 22 95 98 81