Status for søknadsbehandling per 29.05.12 - NVE

46 kraftverk er godkjent for tildeling av elsertifikater. Av disse er det 45 vannkraftverk og ett vindkraftverk.

Status for behandling av søknader om elsertifikater er per 29.mai 2012: 

 

Antall godkjente søknader: 46

Installert effekt, godkjente: 45,2 MW

Midlere produksjon, godkjente: 159,7 GWh/år

 

Antall avslåtte søknader: 2

Installert effekt, avslåtte: 2,5 MW

Midlere produksjon, avslåtte: 7 GWh/år

 

Antall søknader under behandling: 139

 

Det er totalt 187 kraftverk som har søkt om godkjenning for rett til elsertifikater. Blant de som er under behandling er det 138 vannkraftverk og ett biokraftverk. Blant de godkjente er det 45 vannkraftverk og ett vindkraftverk. De to avslåtte søknadene er vannkraftverk.