Status for søknadsbehandling per 25.06.2012 - NVE

53 kraftverk er godkjent for tildeling av elsertifikater. Av disse er det 52 vannkraftverk og ett vindkraftverk.

Status for behandling av søknader om elsertifikater er per 25.juni 2012: 

 

Antall godkjente søknader: 53

Installert effekt, godkjente: 55 MW

Midlere produksjon, godkjente: 194 GWh/år

 

Antall avslåtte søknader: 2

Installert effekt, avslåtte: 2,5 MW

Midlere produksjon, avslåtte: 7 GWh/år

 

Antall søknader under behandling: 140

 

Det er totalt 195 kraftverk som har søkt om godkjenning for rett til elsertifikater. Blant de som er under behandling er det 139 vannkraftverk og ett biokraftverk. Blant de godkjente er det 52 vannkraftverk og ett vindkraftverk. De to avslåtte søknadene er vannkraftverk.

Til informasjon: NVE vil om kort tid ha på plass en dynamisk liste over hvilke anlegg som har fått sin søknad ferdigbehandlet. Denne listen vil oppdateres automatisk fra våre databaser og inneholder derfor de nyeste tallene til enhver tid. Vi vil legge ut en nyhetssak når det er klart.