28 kraftverk er godkjent for tildeling av elsertifikater.

Status for behandling av søknader om elsertifikater er per 23.april 2012: 

 

Antall godkjente søknader: 28

Installert effekt, totalt: 25 MW

Midlere produksjon, totalt: 83 GWh/år

 

Antall avslåtte søknader: 2

Antall ubehandlede søknader: 142

 

Det er totalt 171 vannkraftverk og ett vindkraftverk som har søkt om godkjenning for rett til elsertifikater. Alle godkjente og avslåtte søknader er vannkraftverk.