Status for NVEs saksbehandling av utvidet overgangsordningen for elsertifikater - NVE

NVE har per 11.1.2016 ferdig godkjent 85 kraftverk med en normalårsproduksjon på ca. 1,2 TWh. Videre har NVE 90 kraftverk under behandling, med en normalårsproduksjon på ca. 1,3 TWh.

I den nye kvotekurven, som er gjeldende fra 1.1.2016, har NVE lagt til grunn 2,7 TWh i overgangsordningen, hvorav 2 TWh fra utvidelsen av overgangsordningen. Eventuelle avvik mellom faktisk produksjon fra overgangsordningen og produksjonen lagt til grunn, vil justeres i den pågående kontrollstasjonen.   

Frist for å søke

NVE gjentar at fristen for å søke om godkjenning for rett til elsertifikater under overgangsordningen er 1. april 2016. Overgangsordningen omfatter produksjonsanlegg satt i drift før 1. januar 2012, se forskrift om elsertifikater §9.  

 

Kontaktperson:

Leif I. Husabø, prosjektleder

Telefon 22 95 94 67, lihu@nve.no