Søknadsfrist utløpt for anlegg i overgangsordningen for elsertifikater - NVE

For anlegg i den norske overgangsordningen gikk fristen for å søke om rett til elsertifikater ut 1. april 2016.  

Fra og med 1. april 2016 kan det i Norge kun søkes om elsertifikater for ny produksjon fra anlegg eller O/U- tiltak satt i drift etter 1.1.2012. 

 

Kontakt: 

Leif I. Husabø, rådgiver, 22 95 94 67

Anton Eliston, seniorrådgiver, 22 95 98 81