Saksbehandling av O/U- prosjekter i overgangsordningen for elsertifikater - NVE

NVE publiserer her et notat som klargjør for NVEs tolkning av hva som regnes som O/U- prosjekter i overgangsordningen for elsertifikater.  

Stortinget vedtok den 19.6.2015 å utvide overgangsordningen for elsertifikater til å omfatte alle nye vannkraftverk med byggestart etter 1. januar 2004 og idriftsettelse før 1. januar 2012. Det er presisert i forarbeidene til lovendringen at utvidelsen ikke omfatter økt produksjon som følge av opprustning og utvidelse i eksisterende anlegg (O/U-prosjekter), med byggestart før 7. september 2009. Det har blitt etterlyst en presisering av hva NVE legger i begrepet et O/U- prosjekt

Følgende notat klargjør for hvordan NVE definerer opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U- prosjekter) ved behandling av søknad om elsertifikater i overgangsordningen for elsertifikater.

Kontaktpersoner:

Leif I. Husabø, lihu@nve.no, 22959467

Mari Hegg Gundersen, mhg@nve.no, 22959124