Mer informasjon om Riksdagens beslutning finner du på Energimyndighetens hjemmeside.