Riksdagen i Sverige har godkjent endring av elsertifikatloven og endringsavtalen med Norge - NVE

Mer informasjon om Riksdagens beslutning finner du på Energimyndighetens hjemmeside.