Rapporten kontrollstasjon 2019 i elsertifikatsystemet er sendt på høring - NVE

Regjeringen har sendt rapporten "Kontrollstasjon 2019 - stoppregel i Sverige" på høring. 

Les mer på regjeringens nettsider

Den svenske regjeringen har sendt Energimyndighetens rapport på høring. Den finner du her