Proposisjon om ambisjonshøyning og kontrollstasjon er besluttet av den svenske regjeringen - NVE

Mer infomasjon om den svenske regjeringens proposisjon om elsertifikater finnes her.