Program for møtet om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon 5. mai - NVE

Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 5. mai for å få innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon kan fungere bedre enn i dag. 

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Tidspunkt: 5. mai 2017 kl. 09.00-13.00

Påmelding kan skje på e-post til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no innen onsdag 3. mai. Vi ber om at det samtidig ved påmelding gis beskjed om det skal holdes kort innlegg, se under.


Program

09:00 Velkommen v/OED

09:10 Innlegg fra NVE og Statnett
Hva er opprinnelsesgarantier, varedeklarasjon og miljøsertifisering? Hvordan henger disse sammen? Hvem gjør hva?

09:40 Innlegg fra Energi Norge, Norsk Industri og Kinect Energy Group
Hvordan kan opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon fungere bedre enn i dag?

10:15 Kaffepause

10:45 Innlegg fra øvrige deltakere
Hvordan kan opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon fungere bedre enn i dag?
Det gis anledning til 3 minutters innlegg*

11:30 Spørsmål og kommentarer fra salen til innleggene

12:00 Avslutning og lunsj

* Ønske om å holde innlegg meldes Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no

 

 

Se mer på Olje- og energidepartementets sider her.