NVE og Energimyndigheten arbeider for å øke gjennomsiktigheten og spre kunnskap om elsertifikatmarkedet. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer vi et svensk-norsk elsertifikatseminar den 25. mai på Gardermoen.

Programmet er nå klart:

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.15   Introduksjon v/Anne Vera Skrivarhaug, NVE

10.15-10.40   EUs vinterpakke – i hvilken retning går EU? Knut Kroepelien, Energi Norge

10.45-11.00   Status i elsertifikatmarkedet – Zinaida Kadic, Energimyndigheten

11.00-11.30  Årsrapport 2017, annullering, kvartalsrapport første kvartal 2018 – Viktor Döhlen, Energimyndigheten

11.30-11.50   Teknisk justering av kvotene - Nikolai Aksnes, NVE

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Transparensoppdraget i Sverige - Pernilla Norwald, Energimyndigheten

13.30-13.50  Kontrollstasjonsoppdraget - Fredrik Forsberg, Energimyndigheten og  Ingrid Ueland, NVE/ 

13.50-14.10 Kaffepause

14.10-14.30 Den norske og den svenske vindporteføljen, Andreas Thon Aasheim, NORWEA og Mattias Wondollek, Svensk vindenergi

14.30-14.50 Priser og markedsutsikter, Mia Bodin, Bodecker partners

14.50-15.00 Avsluttende kommentarer – Anton Eliston, NVE

 

Her finner du link for påmelding og praktisk informasjon rundt arrangementet.