Pressemeldinger om annullering av elsertifikater publiseres i april - NVE

Den 1. april 2020 annulleres elsertifikater for 2019. Energimyndigheten og NVE vil publisere resultatet av annulleringen i to pressemeldinger, den 1. og 15. april.

Energimyndigheten og NVE planlegger å publisere hver sin pressemelding kl. 16.00 den 1. april, og redegjøre for resultatet av årets annullering. Den 15. april vil myndighetene publisere en ny pressemelding med mer detaljert informasjon og analyser knyttet til annulleringen. Under annulleringen er kontoføringssystemet Cesar stengt, og det vil ikke være mulig å logge inn i Cesar mellom kl. 11.00 den 1. april og kl. 09.00 den 2. april. Kort tid etter at annulleringen er gjennomført og nyhetsmelding er publisert (den 1. april kl.16.00), vil statistikken være offentlig tilgjengelig i Cesar og Statnetts kontoføringssystem NECS.

 

Kontaktperson:

Lars Fredrik Petrusson (lfep@nve.no)