Under Markedsseminaret i Stockholm presenteres informasjon og statistikk om elsertifikatmarkedet. Årsrapporten for 2016 publiseres. I tillegg presenteres oppdaterte  beregninger av kvotekurvene for både Norge og Sverige.

Informasjon fra seminaret vil bli tilgjengelig på Energimyndighetens hjemmeside.