Presentasjoner fra Markedsseminaret publiseres onsdag 31. mai kl. 10:00 - NVE

Under Markedsseminaret i Stockholm presenteres informasjon og statistikk om elsertifikatmarkedet. Årsrapporten for 2016 publiseres. I tillegg presenteres oppdaterte  beregninger av kvotekurvene for både Norge og Sverige.

Informasjon fra seminaret vil bli tilgjengelig på Energimyndighetens hjemmeside.