Påmelding til NVE og Energimyndighetens markedsseminar 25. mai er nå åpnet - NVE

NVE og Energimyndigheten arbeider for å øke gjennomsiktigheten og spre kunnskap om elsertifikatmarkedet. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer vi et svensk-norsk elsertifikatseminar den 25. mai på Gardermoen.

Nå er påmeldingen til markedsseminaret åpnet. Meld deg på her.

Representanter fra myndigheter i begge land vil holde presentasjoner om siste nytt i markedet, blant annet om

  • Elsertifikatåret 2017
  • Teknisk justering av kvotene
  • Kontrollstasjon 2019
  • Sveriges oppdrag om å øke transparensen
  • EUs Vinterpakke

Velkommen!