Påmelding til Markedsseminaret 2017 - NVE

NVE og Energimyndigheten arbeider for å øke transparensen og spre kunnskap om elsertifikatmarkedet. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer vi et svensk-norsk markedsseminar den 31. mai på Arlanda i Stockholm.

Frist for påmelding er 20. mai.

Praktisk informasjon:

Tid: 31. mai 2017, 10:00 – 15:00

Sted: Radisson Blu Arlanda Hotel, Vintergatan (Auditoriet)/Congress Hall (Arlanda, Stockholm)