På god vei mot elsertifikatmålet - NVE

Den norsk-svenske elsertifikatordningen har bidratt til 10,3 TWh ny produksjonskapasitet for fornybar energi på tre år, viser årsrapporten for elsertifikatmarkedet. Bare i 2014 ble det satt i drift 4,1 TWh ny produksjonskapasitet.

- For å nå målet om 26,4 TWh innen utgangen av 2020, må det i gjennomsnitt settes i drift drøyt 2,9TWh fornybar kraftproduksjon hvert år. At vi nå kan vise til 10,3 TWh ny kraftproduksjon siden 2012, tyder på at elsertifikatordningen har fungert etter hensikten, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Produksjonskapasitet økte om lag 35 prosent mer i 2014 enn i 2013, da det ble satt i drift 3 TWh ny produksjonskapasitet.

- Årsrapporten for elsertifikatmarkedet gir en god oversikt over hvordan elsertifikatmarkedet fungerer, og hva som har hendt det siste året. God informasjon er viktig for at markedet skal fungere, understreker Skrivarhaug.

Vil du vite mer om hvordan elsertifikatmarkedet fungerer og hva som har hendt det siste året?  Nå kan du laste ned eller bestille årsrapporten 2014. Årsrapporten for elsertifikatmarkedet, som er utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige, beskriver de viktigste hendelsene og nøkkeltallene fra året som har gått.

Figur: Normalårsproduksjon for kraftverk som inngår i 26,4 TWh målet

Om det felles elsertifikatmarkedet

Siden 1. januar 2012 har Sverige og Norge hatt et felles elsertifikatmarked. Det betyr at handel med elsertifikat kan skje på tvers av landene.

Målet for en felles marked, er å øke den fornybare kraftproduksjonen med totalt 26,4 TWh til sammen i begge landene fra år 2012 til år 2020.

Årsrapporten for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet er laget av NVE og Energimyndigheten i Sverige. Svensk versjon av rapporten vil bli publisert samtidig med at den norske utgaven blir lagt ut på nve.no. Årsrapporten vil også bli publisert på engelsk i løpet av høsten.

Last ned "Et norsk-svensk elsertifikatmarked - årsrapport 2014".

Kontaktperson:
Rådgiver Anton J. Eliston, tlf  22959881