Oversikt over planlagte prosjekter i Sverige er nå tilgjengelig - NVE

Energimyndigheten og NVE jobber kontinuerlig med å forbedre markedsinformasjonen i elsertifikatmarkedet. I den forbindelse er det laget en sammenstilling av planlagte prosjekter i Sverige.

Mer informasjon om oversikten finnes på Energimyndighetens hjemmeside (lenke til nyhetsmelding om oversikt over planlagte prosjekter i Sverige).