Overlevering av kontrollstasjonsrapporter - NVE

NVE overleverer sin kontrollstasjonsrapport til Olje- og energidepartementet i dag kl 18. Energimyndigheten overleverer sin rapport til Näringsdepartementet kl. 16.30. Begge rapportene gjøres tilgjenglig fra kl. 16.30.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud overleverer den norske rapporten til olje- og energiminister Tord Lien på et presseseminar kl 18, se mer informasjon her. Den svenske rapporten overleveres til it- och energiminister Anna-Karin Hatt i dag kl 16:30.

Rapportene, som er grunnlag for departementenes videre arbeid med kontrollstasjonen, vil være tilgjengelige for nedlasting kl.16.30 fra nve.no og energimyndigheten.se. Alle som abonnerer på elsertifikatnyheter fra NVE vil få e-postvarsel om offentliggjøringen av rapportene.

NVE og Energimyndigheten vil presentere sine respektive rapporter med forslag til endringer i elsertifikatordningen på Gardermoen onsdag 12. februar 2014 kl.10.00 - 15.00. Seminaret videooverføres på internett.