Oppdatert veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse (O/U) av vannkraftverk - NVE

NVE har nå oppdatert veilederen for O/U av vannkraftverk i elsertifikatordningen.

 Den oppdaterte veilederen inneholder blant annet:

  • Oppdatert teknologiformel for virkningsgradsforbedringer i turbin
  • Utfyllende informasjon om bruk av akustisk målemetode for virkningsgradsforbedringer i turbin
  • Utfyllende informasjon om hydrologisk grunnlag ifbm. simulering av produksjonen

Veilederen ligger her.

 

Kontakt i NVE: 

Birgit Longva, 22959863, blo@nve.no

Nikolai Aksnes, 22959412, niak@nve.no