Olje- og energidepartementet sender proposisjon til Stortinget om endring i lov om elsertifikater - NVE

Pressemelding om stortingsproposisjonen finnes på på nettsidene til OED.