Pressemelding om stortingsproposisjonen finnes på på nettsidene til OED.