Offentliggjøring av underlag til del 1 av kontrollstasjon 2017 – Torsdag 9. juni kl. 10.00 - NVE

Torsdag 9. juni kl. 10.00 offentliggjør NVE og Energimyndigheten underlag til del 1 av kontrollstasjon 2017 for elsertifikatordningen.

På markeds- og kontrollstasjonsseminaret den 9. juni, 12:30-15.00, vil NVE og Energimyndigheten presentere rapporter med forslag til endringer i elsertifikatordningen. Rapportene besvarer Olje- og energidepartementets og det svenske Miljö- och energidepartementets oppdrag med frist i juni.

 

Samtidig offentliggjøres årsrapporten for 2015 og presentasjonene fra seminaret på myndighetenes hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.