OED ber NVE om å utarbeide månedlige statusrapporter - NVE

Olje- og energidepartementet har oversendt NVE et oppdrag i forbindelse med endringsavtalen om elsertifikatsystemet av 18. september 2020.

Olje- og energidepartementet (OED) gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å følge utbygningstakten for anlegg som produserer fornybar elektrisitet. NVE skal i perioden fra oktober 2020 til mars 2021 publisere forenklede statusrapporter hver måned. Du kan lese mer om oppdraget her.

Den svenske Energimyndigheten har mottatt et lignende oppdrag, men skal i tillegg foreslå nye elsertifikatkvoter i tråd med endringsavtalen om elsertifikatsystemet av 18. september 2020. Du kan lese mer om det svenske oppdraget her.

 

Kontaktperson

Anton Eliston +47 41490821