NVE har nå oppdatert informasjonen elsertifikater med blant annet informasjon til kraftprodusenter, kraftleverandører og andre elsertifikatpliktige om annullering. Videre har NVE lagt ut oppdatert informasjon om elsertifikater til sluttbrukere.