Ny lov og forskrift om elsertifikater trer i kraft - NVE

Ny lov- og forskrift om elsertifikater er nå publisert på lovdata.no. Lov og forskrift gjelder fra 1.1.2016.

Gjeldende lov finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-39

Gjeldende forskrift finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1398