Ny kraftproduksjon – tredje kvartal 2013 - NVE

NVE og OED ga endelig tillatelse til kraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på drøye 3,8 TWh i tredje kvartal.  Av dette er 3,7 TWh vindkraft.

Hittil i år er det blitt gitt endelig tillatelse til realisering av 4,8 TWh ny kraftproduksjon. Søknader om til sammen 1,8 TWh produksjon fikk endelig avslag i samme periode.

Brorparten av sakene som har fått endelig godkjenning hittil i år er vannkraftprosjekter. Målt i estimert produksjon står vindkraft for størstedelen av tillatelsene. I tredje kvartal ble det gitt endelig konsesjon etter klagebehandling i OED til ni vindkraftverk tilsvarende en estimert produksjon på 3,7 TWh.

I tillegg til tall på endelige tillatelser og avslag, viser rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging. 3. kvartal 2013” at det ble innrapport oppstart av 0,4 TWh ny kraftproduksjon i tredje kvartal i år.

Det er gitt tillatelse til 1,8 TWh ny produksjon som er under bygging. Det er registrert byggeaktivitet ved 66 prosjekter hvorav noen er større opprustings- og utvidelsesprosjekter og mange små vannkraftverk. Til sammen er det nå over 1,7 TWh ny vannkraftproduksjon som er under bygging. Det er byggeaktivitet ved ett vindkraftverk.

Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” viser NVEs og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, og innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon. Et vedtak er endelig enten når NVEs vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter klagebehandling eller innstilling.

Oversikten omfatter ny vannkraft og vindkraft i Norge. For vannkraftprosjekter skilles det mellom opprustning og utvidelse, små vannkraftverk samt vannkraft over 10 MW. Oversikten publiseres hvert kvartal, dette er fjerde gangen denne rapporten gis ut. Rapporten gir tall for foregående kvartal og totaltall for kalenderåret.

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging. 3. kvartal 2013”.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Håvard Hamnaberg, tlf. 22 95 90 77,
Senioringeniør Seming Haakon Skau tlf. 22 95 90 77
Senioringeniør Karen Nybakke, tlf. 930 51 189
Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf. 40 21 01 50