Ny kraftproduksjon i 2014 - NVE

NVE, fylkeskommunene og OED ga i fjerde kvartal 2014 endelig tillatelse til 40 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 860 GWh. I løpet av hele 2014 ble det gitt endelige tillatelser til 2,6 TWh ny kraftproduksjon, mens 2,5 TWh fikk endelig avslag.

I fjerde kvartal ble seks små vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 43 GWh satt i drift. I hele 2014 ble det satt i drift 513 GWh ny vannkraftproduksjon og 135 GWh ny vindkraftproduksjon.

Til sammen var 1,5 TWh ny kraftproduksjon under bygging ved utgangen av 2014, hovedsakelig opprusting- og utvidelse av vannkraftverk og nye små vannkraftverk. Kun 13 GWh vindkraft var under bygging ved årsskiftet.

15 anlegg med en samlet produksjon på 380 GWh ble godkjent for elsertifikatsystemet i fjerde kvartal 2014. I løpet av hele 2014 ble 810 GWh godkjent i elsertifikatsystemet,  og totalt er nå 2,4 TWh godkjent i elsertifikatordningen.

 

Om rapporten

Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 4. kvartal 2014”.

Kontaktpersoner:
Fung. seksjonssjef Jan Slapgård, tlf. 22 95 92 63
Senioringeniør Seming Skau tlf. 22 95 94 17