Ny kraft ved 1. kvartal 2015 (1) - NVE

NVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2015 endelig tillatelse 398 GWh ny kraftproduksjon fordelt på 35 vannkraftprosjekter og utvidelse av ett vindkraftverk. Det tilsvarer strømforbruket til 20 000 husstander.

Nærmere tre firedeler av den nye konsesjonsgitte kraften, 271 GWh, kommer fra 32 små vannkraftverk. 111 GWh kommer fra to større vannkraftkraftverk, mens 17 GWh kommer fra opprusting og utvidelse av et vannkraftverk og et vindkraftverk. Det ble gitt endelig avslag til 13 vannkraftprosjekter og fem vindkraftverk med en samlet produksjon på 1,8 TWh i årets første kvartal, viser "Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2015".

Til sammen var 1,6 TWh ny kraftproduksjon under bygging ved utgangen av første kvartal 2015. Den nye vannkraftproduksjonen fordeler seg om lag likt mellom opprusting- og utvidelsesprosjekter og nye vannkraftverk. Kun 21 GWh vindkraft er under bygging.

Bygging har ikke startet i 513 prosjekter med endelig konsesjon og 15,4 TWh forventet årlig produksjon. Av dette er 10,6 TWh vindkraftprosjekter

19 kraftverk med en samlet produksjon på 270 GWh ble godkjent for elsertifikatsystemet i første kvartal 2015.

 

Om rapporten

Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Oversikt over eldre rapporter 

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 416 69 694
Senioringeniør Seming Skau tlf. 22 95 94 17