NVEs forslag til teknisk justering av den norske elsertifikatkvoten er sendt på høring - NVE

NVEs forslag til teknisk justering av den norske elsertifikatkvoten sendes ut på høring idag. Høringsbrev sendes ut til aktuelle respondenter, og fristen for innspill til høringen settes til 27.august 2019.

Høringsnotat kan lastes ned her.

Bakgrunnsnotatet kan lastes fra statistikk og publikasjoner, eller direkte her.