NVE og Energimyndigheten inviterer til elsertifikatseminar 9. juni - NVE

Seminaret er en del av kontrollstasjon 2017 under den norsk-svenske elsertifikatordningen. NVE og Energimyndigheten  vil presentere forslag til tiltak for å sikre et fortsatt velfungerende elsertifikatmarked.

Tid: Torsdag 9. juni 2016 kl 12.30 – 15.00

Sted: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen

NVE og Energimyndigheten arranger hvert år et markedsseminar for elsertifikatordningene. I år er dette seminaret slått sammen med et kontrollstasjonsseminar der deltakerne vil få status på den såkalte kontrollstasjon 2017.

På markeds- og kontrollstasjonsseminaret vil NVE og Energimyndigheten presentere rapporter med forslag til endringer i elsertifikatordningen. Rapportene besvarer Olje- og energidepartementets og det svenske Miljö- och energidepartementets  oppdrag med frist i juni.

Blant temaene som tas opp er: 

  • Elsertifikatmarkedet og anbefalinger til markedsforbedringstiltak
  • Tidspunkt for godkjenning av anlegg i Sverige
  • Videre prosess for kontrollstasjon 2017

Rapportene oversendes departementene, som er ansvarlige for den videre prosess fram mot endelige vedtak.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud (NVE) innleder seminaret, og han vil også presentere endringer NVE gjør for at aktørene lettere skal kunne danne seg et bilde av hvilke prosjekter som nærmer seg realisering. Dette er viktig informasjon for å kunne vurdere hvor mange flere kraftverk det er plass til innen målet på 28,4 TWh nås.

Nærmere informasjon om tilgjengeliggjøring av rapporten og presentasjonene kommer senere. 

 

Bakgrunn

I henhold til traktaten om et felles marked for elsertifikater mellom Norge og Sverige skal endringer i elsertifikatordningen i hovedsak gjennomføres ved såkalte kontrollstasjoner. Kontrollstasjon innebærer felles drøftinger og utredninger mellom partene om behov for endringer i regelverket. Kontrollstasjon 2017 under elsertifikatordningen gjennomføres slik at eventuelle lovendringer kan tre i kraft 1. januar 2018.

Praktisk informasjon:

Tid: Torsdag 9. juni 2016 kl 12.30 – 15.00

Sted: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen

Seminaret koster 350 NOK. Enkel lunsj blir servert.

 

Påmelding her

Påmeldingsfrist 6. juni