NVE og Energimyndigheten gjør oppmerksom på en mindre feil i kvartalsrapportene for 2018 - NVE

NVE og Energimyndigheten gjør oppmerksom på en mindre feil i kvartalsrapport 1, 2 og 3 for 2018. Feilen er nå rettet opp i de tre rapportene på de respektive myndighetenes hjemmesider.

 

Feilen gjelder det norske tallet i tabell 3; Forutsatt samlet elsertifikatplikt i kvotekurven, «Annullering lagt til grunn i kvotekurven for 2018». Det norske tallet 11 590 GWh skal være 13 082 GWh, som nå fremkommer i rapportene. Kvartalsrapportene kan som vanlig lastes opp fra statistikk og publikasjoner.