NVE inviterer til temamøte om elsertifikater for OU-vind - NVE

NVE har nylig publisert metodikk for tildeling av elsertifikater ved opprustning og utvidelse av vindkraftanlegg. Vi ønsker innspill fra bransjen, og aktører inviteres derfor til temamøte for å diskutere det framlagte notatet. Møtet vil fokusere på det beregningstekniske for tildeling av elsertifikater ved OU-vind-tiltak.

Gjennomgang av utregning av tildelingsfaktor.

Presentasjoner fra Norwea og Kjeller Vindteknikk

Temaer for diskusjon:

  • Simulering av normert produksjon.
  • Utfordringer ved modellen.
  • Hvor går skillet mellom vedlikehold og opprustning?

 

Sted: NVE, Middelthunsgate 29, Oslo

Tid: Mandag 26. mai kl 12:00-14:00

Påmelding innen 23. mai til Jon Erling Fonneløp: jef@nve.no