Norsk-svensk elsertifikatseminar 31. mai - NVE

NVE og Energimyndigheten inviterer til norsk-svensk elsertifikatseminar onsdag 31. mai 2017 på Arlanda.

Les mer på energimyndigheten.se