Ved opprustning eller utbedring av vannkraftverk vil det være mulig å søke om rett til elsertifikat-produksjon. Søknaden vil da baseres på den økte elkraftproduksjon, som følger som et resultat av tiltaket.

For at utbyggere skal kunne vurdere mulig økonomisk gevinst i planprosessen er det etterspurt hvordan NVE vil beregne økt kraftproduksjon. Det er nå laget et notat som beskriver de valgmuligheter en utbygger har, og som kan brukes for å beregne forventet gevinst. NVE vil ta utgangspunkt i en søknad som kan sendes inn når prosjektet er realisert for den endelige konklusjonen.

I forskrift for elsertifikater med kommentarer (§11) går det fram at vedlikehold og slitasje ikke skal kvalifisere for rett til elsertifikatproduksjon. Notatet tar utgangspunkt i dette.