Mulighet for å søke om elsertifikater ved opprustning og utvidelse av kraftverk - NVE

Ved oppgradering av vannkraftverk vil det være mulig å søke om rett til elsertifikater for den økte kraftproduksjonen som følger av tiltaket.

For at utbyggere skal kunne vurdere mulig økonomisk gevinst i planprosessen, er det etterspurt hvordan NVE vil beregne økt kraftproduksjon. Det er nå lagt ut et notat som beskriver de valgmuligheter en utbygger har. Dette kan brukes for å beregne forventet gevinst.

NVE vil ta utgangspunkt i søknaden, som først kan sendes inn når prosjektet er realisert, for den endelige andelen som gir rett til elsertifikater.

I forskrift for elsertifikater med kommentarer (§11) går det fram at investeringer for å utbedre anlegget på grunn av elde og slitasje, for å holde produksjonsevnen på nivå med produksjonsevnen da anlegget var nytt, gir ikke rett til elsertifikater. Notatet tar utgangspunkt i dette.