Møte om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon 5. mai - NVE

Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 5. mai for å få innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon kan fungere bedre enn i dag.

Hensikten med møtet er å få belyst problemstillinger knyttet til opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon ved å la berørte aktører bidra med informasjon og forslag til forbedringer. 

Møtet avholdes i samarbeid med NVE.

For programdetaljer og påmelding, se OEDs nettsider.