Melding til Stortinget om energipolitikken mot 2030 - NVE

15. april 2016 la den norske regjeringen frem Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030.

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring (ekstern lenke)