Marknadsmelding om elsertifikatpliktig forbruk av elektrisk energi - NVE

Fredag 22. november vil NVE leggje ut informasjon om kva for mengde elektrisk energi som er relevant ved utrekninga av elsertifikatplikta i Noreg for 3. kvartal 2013.

Marknadsmeldinga vil bli publisert under ”Elsertifikatnyheiter” på NVE sine heimesider fredag 22. november kl. 12:00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheiter ved å registrere deg her.