Marknadsmelding om elsertifikatpliktig forbruk av elektrisk energi (1) - NVE

Onsdag 28. august vil NVE leggje ut informasjon om kva for mengde elektrisk energi som er relevant ved utrekninga av elsertifikatplikta i Noreg for 2. kvartal 2013.

Marknadsmeldingane vil bli publisert under ”Elsertifikatnyheiter” på NVE sine heimesider onsdag 28. august kl. 09:00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheiter ved å registrere deg her.