Markedsseminaret 2018 - NVE

I dag klokken 10.00 starter det femte felles norsk-svenske elsertifikatseminar. Blant annet presenteres årsrapporten for 2017, underlag for tekniske justeringer og status fra kontrollstasjon 2019.

 

Årsrapporten kan lastes ned her.

Presentasjoner til seminaret er linket til nedenfor.

1. Program - Anne Vera Skrivarhaug - NVE

2. Vinterpakken - Knut Kroepelin - Energi Norge

3. Status elsertifikatmarknaden - Zinaida Kadic - Energimyndigheten

4. Årsrapport 2017 - Viktor Döhlen - Energimyndigheten

5. Teknisk justering  - Nikolai Yde Aksnes - NVE

6. Transparensuppdraget - Pernilla Norwald - Energimyndigheten

7. Kontrollstation 2019 - Fredrik Forsberg / Ingrid Ueland - Energimyndigheten/NVE

8. Svensk-norsk vindkraftportefølje - Andreas Thon Aasheim - Norwea

9. Priser och marknadsutsikter - Mia Bodin - Bodecker Partners