Markedsseminaret 2017 - NVE

Nå er det fjerde felles norsk-svenske elsertifikatseminar i gang. Blant annet presenteres årsrapporten for 2016 og siste nytt fra kontrollstasjon 2017.

Programmet, årsrapporten og presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig på Energimyndighetens hjemmeside. Informasjonen kan lastes ned her.