Markedsseminar for elsertifikater - NVE

I dag klokken 12.30 starter Energimyndigheten og Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) det årlige markedsseminaret for elsertifikater. På grunn av COVID-19 arrangeres seminaret som et kortere web seminar.

Under seminaret vil NVE og Energimyndigheten blant annet presentere årsrapporten for elsertifikatmarkedet 2019 og underlaget for tekniske justeringer av de svenske og norske kvotene.

I henhold til Energireguleringsbrevet for 2020, har Energimyndigheten utarbeidet grunnlaget for tekniske justeringer av elsertifikatkvotene. Rapporten som er sendt til regjeringen finner du her. NVE har levert underlag til tekniske justeringer for året 2020 til Olje- og energidepartementet, som nå har forskriftsendringen ute til høring. Forslaget kan leses på NVEs hjemmeside.

Årsrapporten for elsertifikatmarkedet 2019 er publisert på NVEs sine nettsider for statistikk og publikasjoner. 

Årsrapporten kan også leses ved å trykke her.

Presentasjonene for dagens markedsseminar kan lastes ned herfra:

Status i elsertifikatmarkedet v/ NVE og Energimyndigheten: presentasjon

Tekniske justeringer v/ NVE og Energimyndigheten: presentasjon

Status for kontrollstasjon 2019 – høringsnotat og remissvar v/

Infrastrukturdepartementet: presentasjon

Energiforetagen: presentasjon

Svensk vindenergi: presentasjon