Markedsseminar den 11. juni 2020 - NVE

NVE og Energimyndigheten arbeider med å øke transparensen i, og spre kunnskap om, elsertifikatmarkedet. Som en del av dette arbeidet arrangerer myndighetene et svensk-norsk elsertifikatseminar. Grunnet covid-19 vil seminaret arrangeres som et kortere web seminar.

Torsdag den 11. juni klokken 12:30 – 14:30 inviterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten til et markedsseminar om elsertifikater Siste frist for å melde seg på web seminaret er i dag, den 8. juni, og gjøres via denne påmeldingssiden.

Påmeldte deltagere vil motta en lenke for å delta på nettmøtet via e-post på torsdag formiddag, den 11. juni. Samme dag vil NVE og Energimyndigheten publisere årsrapporten for elsertifikatmarkedet 2019, samt alle presentasjonene for nettmøtet. Dette vil publiseres i en egen nyhetssak og på myndighetenes nettsider i forkant av nettmøtet.  

Programmet for markedsseminaret om elsertifikater:

12:30 – 12:40: Innledning v/ NVE

12:40 – 13:00: Status i elsertifikatmarkedet v/ NVE og Energimyndigheten

13:05 – 13:20: Tekniske justeringer v/ NVE og Energimyndigheten

13:25 – 14:15: Status for kontrollstasjon 2019 – høringsnotat og remissvar v/ Infrastrukturdepartementet, Energiforetagen og Svensk vindenergi

14:20 – 14:30: Avslutning v/ NVE og Energimyndigheten

 

Henvendelser om registrering eller faglig innhold gjøres til lfep@nve.no