Månedsrapporten for elsertifikatordningen for november er nå publisert - NVE

I dag publiserer NVE og den svenske Energimyndigheten en ny månedsrapport for elsertifikatordningen. Månedsrapporten for den norsk-svenske elsertifikatordningen for november viser at 28,3 TWh er godkjent i Sverige, mens 14,9 TWh er godkjent i Norge siden 2012. Det betyr at det gjenstår 3,2 TWh til målet om 46,4 TWh ny kraftproduksjon i Norge og Sverige er oppfylt.

Månedsrapporten er en felles norsk-svensk oversikt over normalårsproduksjon i elsertifikatsystemet og utbyggingstakten for anlegg som produserer fornybar elektrisitet. Oversikten vil inneholde informasjon om normalårsproduksjon i anlegg som er godkjent i elsertifikatmarkedet, i tillegg til informasjon om normalårsproduksjon for anlegg som kan bli godkjent for rett til elsertifikater.

Last ned den norske månedsrapporten her. Den svenske månedsrapporten kan lastes ned her.

Neste månedsrapport publiseres 14. januar 2021 klokken 13.00.