NVE har nå publisert en dynamisk liste over hvilke anlegg som har fått sin søknad ferdigbehandlet for elsertifikater. Listen gir en oversikt over godkjente og avslåtte søknader.

Oversikten finner du under menyvalget ”Elsertifikater - behandlede anlegg”.  

Denne listen oppdateres automatisk fra NVEs databaser og inneholder derfor de nyeste tallene til enhver tid. Man kan også laste ned informasjonen til excel. Da får man noe mer utfyllende informasjon enn det som ligger synlig på hjemmesiden. Laster man ned tabellen får man i tillegg informasjon om organisasjonsnummeret for foretaket, kommunen hvor anlegget er bygd og hele tildelingsperioden for anlegget.