Kvartalsrapport for elsertifikatmarkedet publiseres fredag 21. februar - NVE

Fredag 21. februar kl. 13:00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr. 4 for 2019 om elsertifikatmarkedet.

Rapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater.


I forbindelse med publisering av kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten til å publisere en ny liste med planlagte prosjekter i Sverige. Listen oppdateres i forbindelse med hver kvartalsrapport.


NVE og Energimyndigheten vil publisere kvartalsrapporter for 2020 på følgende datoer:

4. kvartal 2019: 21. februar 2020
1. kvartal 2020: 22. mai 2020
2. kvartal 2020: 21. august 2020
3. kvartal 2020: 20. november 2020
4. kvartal 2020: 22. februar 2021

Kvartalsrapportene vil bli publisert på NVEs nettside under statistikk og publikasjoner.

Listen over planlagte prosjekter i Sverige vil være tilgjengelig for nedlastning under Energimyndighetens markedsstatistikk.