Informasjon om planlagte prosjekter i Sverige publiseres tirsdag 22. mars - NVE

Tirsdag 22. mars publiserer Energimyndigheten i Sverige ny informasjon om planlagte prosjekter i Sverige.

 

Sammenstilling av informasjonen gjøres tilgjengelig her: webbsidan för marknadsstatistik.