Informasjon om mikroprodusenter og elsertifikater - NVE

Søknadsskjema for mikroprodusenter

Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg (PV-anlegg og gårdsmøller) for rett til elsertifikater er nå tilgjengelig for nedlasting på NVE sine hjemmesider.

Mindre justering av plusskundeordningen sendt på høring

NVE sendte 6. juni ut forslag til en mindre justering av plusskundeordningen. I høringsforslaget foreslås det to mindre endringer for å gjøre det klart at fordelene ved å være plusskunde forutsetter at plusskunden kun måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak. Dersom en plusskunde skulle ønske å måle produksjonen separat, skal denne målingen benyttes i avregningen og plusskunden skal betale andre tariffledd for innmating som ordinære innmatingskunder.