Informasjon om annullering for 2018 - NVE

Den 1. april 2019 annulleres elsertifikater for 2018. Energimyndigheten og NVE publiserer hver sin nyhetsmelding kl. 16.00 samme dag, og redegjør for resultatet av årets annullering.

Kort tid etter at annulleringen er gjennomført og nyhetsmelding er publisert den 1. april, vil statistikken være offentlig tilgjengelig i Cesar og Statnetts kontoføringsystem NECS.

Den 16. april 2019 vil Energimyndigheten og NVE i tillegg publisere mer detaljert informasjon og analyser knyttet til annulleringen.

Du kan abonnere på NVE sine elsertifikat nyheter ved å registrere deg her.

 

Kontaktperson:

Frida Hugaas Aulie (+47 2295 9866 / frau@nve.no)